האם מוחצנות ונוירוטיות כפי שמוגדרות על ידי אייזנק תואמות לארבעת היסודות האסטרולוגים?

מאת רוברט קארי

למאמר המקורי ולהפניות לגרפים ותרשימים רלוונטיים הכנסו לקישור

 Currey, Robert (2017) Can Extraversion [E] and Neuroticism [N] as defined by Eysenck match the four Astrological Elements?  Correlation Vol.31(1) pp.5-33

הערה: מאמר זה הוא תמצית מתוך מאמר בעל 28 עמודים שעבר ביקורת עמיתים וכותרתו “האם מוחצנות [E] ו נוירוטיות  [N] כפי שהוגדר על ידי Eysenck תואמות את ארבעת האלמנטים?” נכתב על ידי רוברט קארי ופורסם בכתב העת Correlation   Vol.11 (1) 2017. הסברים מפורטים, תוצאות, טבלאות, ציטוטים ועוד מספר גרפים נוספים ניתן לקבל מן המו”ל המקורי. ניתן גם לסקור את התקציר בקישור (הכולל גם גרפים):

https://www.academia.edu/34098349/Can_Extraversion_E_and_Neuroticism_N_as_defined_by_Eysenck_match_the_Four_Astrological_Elements

המזלות בזודיאק מחולקים לארבעה אלמנטים. אש: טלה, אריה וקשת; אוויר: תאומים, מאזניים ודלי; אדמה: שור, בתולה וגדי ומים: סרטן, עקרב ודגים. למרות שהטיפולוגיות ממבחן האישיות של אייזנק הגיעו מאותו המקור של האלמנטים בזודיאק ביוון ההלניסטית או יתכן ואף מוקדם יותר, החלוקה של האלמנטים באסטרולוגיה שונה בכמה דרכים. ניסיונות למצוא התאמה מוחלטת על ידי ד”ר ג’פרי דין, אשר אסף את הנתונים, ועל ידי חוקרים אחרים, נכשלו בניסיון למצוא התאמה.

כאשר תכונות האופי של אייזנק מושוות עם מילות מפתח עבור האלמנטים על ידי אסטרולוגים מובילים, התאמה פשוטה יותר נמצאה. ניתוח חוזר של מבחן האישיות של אייזנק EPI נותן גיבוי סטטיסטי משמעותי (0008. = P) לקשר בין EPI והאלמנטים האסטרולוגים.

התאמת תכונות ה-EPI עם מילות מפתח אסטרולוגיות

באינדקס האישיות של אייזנק EPI, פרופסור הנס אייזנק מציע שתי תכונות עיקריות N&E שמתוכן נגזרים ארבעה טיפוסים פסיכולוגים: מוחצנות, מופנמות, נוירוטיות ויציבות רגשית.

: Extraversion [E+], Introversion [E-], Neuroticism [N+] and Emotional Stability [N-].

​המילים של התכונות של אייזנק עבור הטיפוסים הפסיכולוגים שלו מוינו לפי האלמנטים האסטרולוגים. התהליך הזה דרש מחקר בשני ספרי אסטרולוגיה קלסיים: סמלי ההורוסקופ של רוברט האנד (1981) ואסטרולוגיה, פסיכולוגיה וארבעת האלמנטים של סטפן ארויו (1975).

Robert Hand’s Horoscope Symbols (1981) and Stephen Arroyo’s Astrology, Psychology and the Four Elements (1975).

התרשים העגול עם מילות מפתח בכל רבע (מהימין) נוצר על ידי אייזנק. אני שיניתי את התרשים על מנת לזהות את ההתאמות הסמנטיות על ידי צבע ואות, כלומר מילות מפתח לאלמנט האש הן באדום ומקודדות עם האות [F]. הפירוט לגבי כיצד כל התאמה נעשתה רשומה במחקר המקורי, כפי שפורסם במגזין Correlation   (קארי 2017).

 ישנן ארבע הבחנות:

מילות מפתח לאלמנט האש הן כולן מוחצנות [E+]. המיספרה ימנית.

מילות מפתח לאלמנט האדמה הן כולן מופנמות [-E]. המיספרה שמאלית.

מילות מפתח לאלמנט האוויר הן כולן יציבות רגשית [-N]. המיספרה תחתונה

מילות מפתח לאלמנט המים נמצאות בכל ארבעת הטיפולוגיות.

בדיקת ההתאמה הסמנטית על 288 נבדקים

בדקתי את ההתאמה הסמנטית על 288 נבדקים. אלו ניתנו באדיבות על ידי ד”ר ג’פרי דין יחד עם נתוני הלידה ודירוג EPI ממחקרים קודמים (1985). ממחקר הורים של 1,198 משתתפים, דין בחר 24% (288) עם התוצאות הקיצוניות ביותר עבור +E, -E, +N, -N ושילובים של שני E ו-N, למשל -N+E. מכאן נוצרו 8 קטגוריות של 36 נבדקים. מתוך המדגם של 288, 58% מהנבדקים היו תלמידי אוניברסיטה ו- 84% נולדו בהמיספרה הדרומית.

השוואת התוצאות בין N&E והאלמנטים

המחקר הזה בדק את האלמנטים האסטרולוגים של השמש, הירח והאופק (נקראים פלנטות). רוב האסטרולוגים מחשיבים את שלושת הגורמים השמימיים הללו כמשפיעים העיקריים בפרשנות של מפת הלידה. בנוסף, הם “הפלנטות” האישיות היחידות שנעות באופן עצמאי.

מדידת תדרים פלנטריים מול תכונות מוחצנות

מספר הפלנטות עבור כל נבדק סוכמו לכל אלמנט. אז הן נוספו לתוצאה עבור כל טיפוס פסיכולוגי. ל-108 המוחצנים הקיצוניים (+E) היו בסה”כ 99 פלנטות במזלות האש. מתוך 108 עם מופנמות גבוהה (-E), רק 73 פלנטות היו במזלות האש. התוצאה של זה היא, כפי שצפוי, 26 פלנטות יותר במזלות האש במפות של מוחצנים בהשוואה למופנמים. מתוך שתי קבוצות אלו ההפך קרה עם פלנטות במזלות האדמה שנתנו יתרון למופנמות עם 27 פלנטות יותר בקבוצת (-E) מאשר בקבוצת (+E).

התוצאות של מוחצנות ומופנמות הושוו בכל אלמנט והאיזון של התוצאות מוצגות בגרף. מצד ימין זו אותה שיטת ניקוד שיושמה על התכונות. אם כך, פלנטות באלמנטים של אש ואדמה הראו דפוס ברור בעוד שאוויר והמים התחלקו בצורה שווה יותר בין שני טיפוסי האישיות. התוצאה הזו היא בדיוק כמצופה בהתבסס על תכונות אופי.

מדידת תדרים פלנטריים עבור נוירוטיות מול ה – EPI

כפי שהיה במוחצנים ובמופנמים, הקבוצה של 108 נוירוטיים (+N) הושוותה עם 108 טיפוסים יציבים רגשית (-N). בעוד ההתאמה בין התדרים הפלנטריים והתכונות לא מובהקת כפי שהייתה עם המוחצנים, אלו המדורגים כיציבים רגשית היו בעלי כמות גדולה יותר של פלנטות במזלות אוויר מאשר אלו עם נוירוטיות גבוהה, כצפוי. פלנטות במזלות האדמה נראו יותר מהצפוי במפות הלידה של נוירוטיים, למרות שהתוצאה היא בכיוון הנכון. פלנטות במים ואוויר הן סביב הממוצע, כצפוי.

שילוב התוצאות בגרף פיזור

התוצאות שנאספו עד כה יכולות להיות משוקפות בגרף פיזור ולהימדד בעזרת רגרסיה לינארית. יש מערכת יחסים לינארית חזקה וחיובית בין הפלנטות והתכונות בעקבות הפרשנות של כהן (1988) לגבי גודל האפקט. התוצאות מפירסון מקדמות קשר עם ניסויים משמעותיים עם שימוש בחישובי t-test  משולבים עם מטא אנליזה של פישר. באופן כללי, המתאמים הם משמעותיים ביותר: p = .0083 או שיש סיכוי של 1 ל -120 (99.17%), שקורלציות אלו (או קרובות) לא יכלו להתרחש במקרה.

שלילת ארטיפקטים וייחוס עצמי של תכונות

חשוב מאוד לשלול ארטיפקטים אפשריים מאחר שתוצאות משמעותיות, התומכות בטענות האסטרולוגיות, מאתגרות את מערכת האמונות של מבקריה הקיצונים של האסטרולוגיה. על מנת להסיר כל ספק, הנתונים נאספו משלושה מקורות עצמאיים, שני אקדמאים בכירים משתי אוניברסיטאות וג’פרי דין, מבקרה הידוע ביותר של אסטרולוגיה.

אין שום עדות שהנבדקים היו בעלי עניין באסטרולוגיה או היו מעוניינים לאשש את האסטרולוגיה או שהאסטרולוגיה יושמה בעת איסוף הנתונים. אין שום עדות לכך שהנבדקים ייחסו לעצמם תכונות מסוימות לפי מזל השמש שלהם בעת מילוי שאלון הפרופיל הפסיכולוגי. עם זאת, על מנת למנוע את הביקורת הזו, הסרתי את המאפיינים המסורתיים של מוחצנות במזלות השמש. מתוך 217 נבדקים היו הירח ו/או האופק במזלות אש או אדמה, 126 נפלו באזור ‘הנכון’. תוצאות מבחן בינומיאליות ב 01.= P
(90% סבירות שהתוצאה לא יצאה במקריות). אם כך, גם כאשר אנחנו מפרקים לגורמים את המדגם על מנת להסיר כל שאלה של ייחוס עצמי, לקבוצה קטנה ומשתמשים בפחות השפעות פלנטריות רלוונטיות, הקשר נשאר משמעותי.

סיכום

המחקר, אשר פורסם במגזין Correlation , מאפשר לאשר מחדש ולהוסיף לתוצאות אלו עם ניתוח מפורט יותר של הנתונים לפי קטגוריה. ממצגת ראשונית זו, ניתן לאשש כי היו קורלציות משמעותיות בין האלמנטים האסטרולוגיים (Fire, Air ו- Earth) כפי שתוארו על ידי אסטרולוגים מובילים במפות הלידה של אלו עם מוחצנות, מופנמות, נוירוטיות ויציבות רגשית. בעקבות המסורת, אש מתחבר עם מוחצנות, האוויר עם יציבות רגשית ואדמה עם מופנמות.

הפנייה לציטוט המאמר (כולל גרפים מקוריים)

Currey, Robert (2017) Can Extraversion [E] and Neuroticism [N] as defined by Eysenck match the four Astrological Elements?  Correlation Vol.31(1) pp.5-33

——————————————————————————————-

References

Arroyo, Stephen (1975) Astrology, Psychology and the Four Elements, CRCS

Brennan, Chris (2017) Hellenistic Astrology. The study of Fate and Fortune, Amor Fati Publications p.261 “Our earliest source for the association of each of the signs of the zodiac with the four elements is in the writings of Vettius Valens in the mid-second century CE.  This was first pointed out by Robert Hand in Valens, The Anthology, Book 1, (1993) trans. Schmidt, ed. Hand p.ii”.

Cohen J. (1988) Statistical power analysis for the behavioral sciences, (2nd edition). Lawrence Erlbaum Associates.

Dean, G. & Hedgecock R. (1979), The elements vs psychology, astrology and palmistry: an empirical clarification. Part 1. Astrological Journal 1979. 2 pp.75-82 and 110.

Dean, G. (1981) Planets and Personality Extremes Correlation 1(2) pp.15-18

Dean, G. (1985a), Can astrology predict E and N? 1: Individual Factors, Correlation, Vol.5 #1, pp.3-17.

Dean, G. (1985b), Can astrology predict E and N? 2: the whole chart, Correlation, Vol.5 #2, pp.2-24.

Dean, G. (1986), Can astrology predict E and N? 3: discussion and further research, Correlation, Vol.6 #2, pp. 7-52. Includes meta-analyses of astrological studies.

Eysenck, Hans Jürgen & Eysenck, Sybil B. G. (1958) Personality and individual differences. London: Plenum Publishing

Eysenck, H. & Eysenck, S. (1964) The Manual of the Eysenck Personality Inventory, Hodder & Stoughton, London

Eysenck, H. & Nias, D. (1982) Astrology. Science or Superstition, Penguin

Hand, Robert (1981) Horoscope Symbols, Whitford Press.

Jackson. P. MacDonald (1979) Extraversion, Neuroticism and date of birth: A southern hemisphere study. The Journal of Psychology. Vol 191 pp.197-8

Mayo, J., White, O. and Eysenck, Hans (1978) An empirical study of the relation between astrological factors and personality. Journal of Social Psychology, 105 pp.229-236

McRitchie, Kenneth (2016) Clearing the Logjam in Astrological Research. Commentary on Geoffrey Dean and Ivan Kelly’s article ‘Is Astrology relevant to consciousness and psi? Journal of Consciousness Studies. 23.9 pp.153-179

Pawlik, K. & Buse, L. (1979). Selbst Attribuierung als differentiell-psychologische Moderator-variabele: Nachprtifung und Erklarung von Eysencks Astrologie Personlichkeits-korlationen. [Self-attribution as a differential psychological moderator variable: Check and explanations of Eysenck’s Astrology-Personality-Correlations.] Zeirschriff fiir So:iulpsychologie, 10, 54-69.

Smithers, A. & Cooper, H. (1978) Personality and Season of Birth. Journal of Social Psychology vol.87 pp.89-95

Van Rooij, J., Brak, M. & Commandeur J. (1988) Introversion- extroversion and sun-sign. The Journal of Psychology. #122 pp.275-278

Van Rooij, J. (1994) Introversion-Extraversion: astrology versus psychology. Personality and Individual Differences. Vol.16. No.6 pp.985-988

Veno, A. & Pamment, P. (1979) Astrological Factors and personality: A southern hemisphere replication. The Journal of Psychology 101 pp.73-77