מדוע אנשים מאמינים באסטרולוגיה? האם אמונה היא מושג רלוונטי לשיח אודות אסטרולוגיה? ומה הקשר בין עניין באסטרולוגיה לבין רווחה נפשית? מחקר שבדק מדגם של 549 בוגרים ובוגרות בעלי דרגות עניין שונות באסטרולוגיה, מכ-50 מדינות ברחבי העולם, שופך אור על סוגיה שמעסיקה, שלא לומר מטרידה, את העולם המדעי כבר כמה עשורים.

הקהילה המדעית רואה באסטרולוגיה פסאודו-מדע, כלומר גוף ידע המתיימר להיות מדעי, בעוד שבפועל אינו כזה. הדיון אודות שאלת מדעיותה של האסטרולוגיה חי ותוסס בקרב העוסקים בה, אולם אין הכרעה של ממש בשאלה זו. אסטרולוגיה היא גוף ידע עתיר חכמה ועומק, אשר ממנו נגזרת שיטה המאפשרת להבין את הדינמיקה של הכוחות הפועלים בעולמנו, ומשפיעים עלינו כקולקטיב וכאינדיבידואלים. עם זאת, אסטרולוגיה היא שפת סמלים; ככזו, המידע שהיא מספקת נתון לפרשנותו של האסטרולוג, בהתאם לזרם אליו הוא משתייך, להבנתו את מכלול המפה, ולהתרשמותו האישית מהאדם ומסיפורו (במקרים בהם לא מדובר במפת לידה של אדם, הניתוח ייעשה לאור אופי האירוע, השאלה או כל מה שהמפה מסמלת).

כל הגורמים הללו ישפיעו באופן משמעותי על אופן הניתוח והבנת המפה. מכאן המגוון הפוטנציאלי של פרשנויות שיכולות להתקבל אודות מפה או אלמנט בה, ומכאן גם הקושי לקבוע כי אסטרולוגיה היא שיטה מדעית. אחד הקריטריונים להגדרת גוף ידע כמדע, הוא היכולת להציג טיעונים ולהעמידם למבחן אמפירי לפיו יופרכו או יאוששו. באסטרולוגיה משימה זו מורכבת ומאתגרת במיוחד, משום שניתוח אסטרולוגי, על אף שהוא שיטתי, לא נעשה על-פי נוסחאות נוקשות וידועות מראש, אלא דורש מיומנות של הסתכלות הוליסטית, כדי להבין את הסך העולה על סכום חלקיו. ההסתכלות ההוליסטית על המפה היא זו המאפשרת לאסטרולוג/ית לגזור פרשנויות ספציפיות וקונקרטיות לסמלים האסטרולוגיים.

קושי זה סביב הגדרתה של האסטרולוגיה כמדע, יחד עם עליית הפופולריות של טורי האסטרולוגיה בעיתונים, המציגים על פי רוב תחזיות שטחיות וכלליות, הביאו ליחס מבטל ומזלזל כלפי אסטרולוגיה וכלפי העוסקים בה מצד הקהילה המדעית. לצד זאת, עלה הרצון לחקור ולשפוך אור על השאלה – מדוע אנשים ממשיכים להתעניין בכל זאת בתורה ארכאית זו, אשר לכאורה אמורה הייתה להיעלם מן העולם, עם עליית קרנה של החשיבה המדעית-רציונלית?

מספר הסברים אפשריים הוצעו לשאלה זו על ידי הקהילה המדעית. רובם ככולם ראו בעניין באסטרולוגיה ביטוי של שיפוט לקוי, בורות מדעית, שוליות חברתית או מצוקה נפשית. הסברים אלו לא נתנו מענה מעמיק ומלא לשאלה הנידונה, שנותרה עומדת בעינה, ועימה הפופולרית הגואה של אסטרולוגיה בציבור הרחב. מרבית המחקר בנושא עסקה בניסיון לאפיין את ציבור ה”מאמינים” באסטרולוגיה, ולא נעשה אף ניסיון רציני לבחון השלכות חיוביות של עניין באסטרולוגיה על רווחתם הנפשית של המתעניינים בה.

המחקר שביצעתי בעבודת התיזה שלי, במסגרת לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב, בא לתת מענה בדיוק לשאלה זו: האם ישנו קשר בין עניין באסטרולוגיה לבין רווחה נפשית? ובאופן ספציפי, האם יש קשר בין עניין באסטרולוגיה לבין תחושת משמעות בחיים ושביעות רצון מהחיים? האם מגדר משפיע על הקשרים הללו? השערות המחקר מוצגות בתרשים הבא, המציג את מודל המחקר:

 

מטרת המחקר הייתה לבדוק האם קיים קשר בין עניין באסטרולוגיה לבין שביעות רצון מהחיים, והאם קשר זה מתווך על-ידי תחושת משמעות בחיים וממותן על-ידי מגדר. בדיקת שאלת המחקר נעשתה על-ידי הפצת שאלונים מקוונים ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט, אשר מולאו על-ידי 549 משתתפות ומשתתפים בגילאי 18-85, בעלי דרגות שונות של עניין באסטרולוגיה, מכ-50 מדינות ברחבי העולם.

השערת המחקר הייתה שיימצא קשר חיובי בין המשתנים, כך שמשתתפים שידווחו על רמות גבוהות של עניין באסטרולוגיה, ידווחו גם על רמות גבוהות יותר של שביעות רצון מהחיים. השערת התיווך הייתה שהקשר בין עניין באסטרולוגיה לבין שביעות רצון מהחיים יעבור דרך משתנה שלישי: משמעות בחיים. השערת המיתון הייתה שהקשר בין עניין באסטרולוגיה לבין שביעות רצון מהחיים ישתנה בהתאם למגדר.

ממצאי המחקר הראו כי השערת התיווך אוששה, ואילו השערת המיתון הופרכה. משמעות הדבר: נמצא קשר בין עניין באסטרולוגיה לבין שביעות רצון מהחיים, אשר מוסבר במלואו על-ידי משמעות בחיים, ואינו מושפע ממגדר. כלומר, לפי המודל המוצע: עניין באסטרולוגיה גורם לרמות גבוהות יותר של תחושת משמעות בחיים, וזו בתורה מביאה לרמות גבוהות יותר של תחושת שביעות רצון מהחיים. קשרים אלו מתקיימים במידה דומה אצל נשים ואצל גברים.

ממצאים אלו שופכים אור חדש על העניין באסטרולוגיה והשלכותיו על רווחתם הנפשית של אנשים. אסטרולוגיה מציעה למתעניינים ולעוסקים בה תחושה של סדר הרמוני הקיים בבריאה, זיקה ליקום ולטרנס-פרסונלי, ומאפשרת הבנה של תהליך ההתפתחות של האינדיבידואל, ושל תהליכים חברתיים קולקטיביים. אלו מאפשרים יצירת נרטיב, ההופך אוסף אקראי של התרחשויות, לרצף שיש בו קוהרנטיות. כך נוצרת תחושת משמעות פנימית ותכלית.

תחושת משמעות בחיים היא אחד המרכיבים המרכזיים של רוחניות, בהגדרותיה השונות בספרות המדעית. בעבודתי התייחסתי לעניין באסטרולוגיה כביטוי של רוחניות, הנחה אשר מאוששת על-ידי הקשר המוצק שנמצא במחקר בין עניין באסטרולוגיה לבין תחושת משמעות בחיים, כמו גם על ידי-כך שלמעלה ממחצית משתתפות ומשתתפי המחקר תיארו את עמדתם כלפי דת ורוחניות כ- ‘רוחניות שאינה קשורה לדת’ (‘non-aligned spirituality’). הרעיון לבדיקת קטגוריה זו עלה בהשראת עבודת הדוקטורט של ניק קמפיון (Campion, 2004), אסטרולוג, היסטוריון ואיש דעת.

עוד בהשראת עבודותיו של קמפיון (Campion, 2001, 2004, 2016), בחרתי להחליף בעבודת התיזה את המושג המטעה “אמונה באסטרולוגיה” ב-“עניין באסטרולוגיה”. זאת לאור עמדתם של אסטרולוגים, כולל כותב המאמר, לפיה המושג “אמונה” אינו מתאר כראוי את החוויה של העוסקים באסטרולוגיה. אמונה היא חוויה המתקיימת בהיעדר התנסות ישירה; ואילו אסטרולוגיה אינה תורה עיונית או רוחנית גרידא, אלא כזו המחוברת חיבור בלתי אמצעי לדופק החיים ולחוויה האנושית.

ממצאי המחקר מלמדים על הצורך להמשיך ולחקור את הקשרים בין עניין באסטרולוגיה לבין רווחה נפשית, על היבטיה השונים. הבנה של קשרים אלו, עשויה לספק תשובה לשאלה מדוע אנשים כה רבים נשבים בקסמה של האסטרולוגיה, ומה הן התועלות שהם מפיקים מהעיסוק בה.

———————————————————————————————————————-

Campion, N. (2001). The Lens of Astrology / Part 2. Retrieved September 4, 2018, from http://www.astro.com/astrology/in_plutint4_e.htm.

Campion, N. (2004). Prophecy, cosmology and the new age movement: The extent and nature of contemporary belief in astrology (Unpublished doctoral dissertation). Bath Spa University College, Bristol, England.

Campion, N. (2016). Astrology and popular religion in the modern west. Prophecy, cosmology and the new age movement (2nd ed.). New York, NY: Routledge.

—————————————————————————————–

יגאל לב-מאיר הוא עו”ס MSW ועובד כמתאם שיקום בתחום בריאות הנפש.

אסטרולוג חובב וצועד בנתיבי הרוח.

ליצירת קשר: Yigal.medicine@gmail.com, 050-9640006