הטיה קוגניטיבית בניסוי מקגרו ומקפול McGrew and McFall
סקירה של “חקירה מדעית על תקפות האסטרולוגיה” [קובץ PDF פתוח של המאמר]

תַקצִיר: הניסוי של McGrew ו- McFall ניסה לפתור חולשה שהמחברים זיהו בניסוי האסטרולוגי של שון קרלסון ב -1985, שבו הותאמו מפות אסטרולוגיות למבחני אישיות. גם האסטרולוגים וגם הנבדקים בניסוי של קרלסון לא הצליחו לבצע בחירות נכונות בגלל אותה בעיה לא-אסטרולוגית. המחברים ביצעו שכפול, אך בעוד הם הציגו את הבעיות שלהם הם לא הצליחו להבין כיצד הטיות קוגניטיביות השפיעו על התוצאות שלהם. אחת ההטיות הללו הייתה “פרדוקס יום ההולדת” שהמחברים יישמו בהיפוך כאשליה אינטואיטיבית-נגדית המבוססת על התפלגות פואסון Poisson distribution. אשליה זו פעלה כדי להעלות את אמון האסטרולוגים ביכולותיהם. הטייה אחרת הייתה הנטייה הידועה של אנשים להיות בעלי אשליות חיוביות יתר על המידה, שהמחברים שתלו באמצעות שאלון פתוח שאינו סטנדרטי. החוקרים גם הזניחו את הבחינה של יכולת הבחירה העצמית של נבדקי הניסוי שלהם, ובכך התעלמו מקריטריונים שלהם עצמם והצדקה לניסוי שלהם.

מאמר זה עבר ביקורת עמיתים. (Cite: McRitchie, K.  (2014 . הטיה קוגניטיבית בניסוי של מקגרו ומקפול: סקירה של “חקירה מדעית על תוקף האסטרולוגיה”. ISAR International Astrologer 41 (1), 31-37.

ביבליוגרפיה:

http://www.astrologicalreviewletters.org/2014/06/cognitive-bias-in-mcgrew-and-mcfall.html

http://www.skepticalmedia.com/astrology/Scientific%20Inquiry%20into%20Astrology.pdf